Πιστοποιητικό

Το Πιστοποιητικό μας
Πιστεύουμε πάντα ότι η επιτυχία της εταιρείας μας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας όπως καθορίζονται στις οδηγίες ISO9001, ISO14000: 14001 και το αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου.


Τα εξαρτήματα σωληνώσεων SUNPLAST εγκρίνονται από διάφορα πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό CE για σωλήνες PPR πολυστρωματικών σωλήνων PEX-AL-PEX, πιστοποιητικό CE BS6920 Αναλυτής δοκιμών για εξαρτήματα σωληνώσεων HDPE

HDPE Pipe Certificate.jpg