Άρθρα

Aluminum-plastic composite water supply pipe connections

2018-11-14

1. Press-(cold pressed): stainless steel joints, special calipers clamping, suitable for connection with various diameters.

2. nested (threaded compression mode): cast copper connectors, threaded compression, removable, pipe connection for tube diameters less than or equal to 32.

3.-screw extrusion: cast copper connectors, joints and piping between the plastic seal, the conical seal in the form of nut extrusion shall not remove, pipe connection for tube diameters less than or equal to 32.

4. μεταβατικό: Αλουμινίου-Πλαστικά σύνθετο σωλήνα και άλλα σωλήνα, μεταλλικά εξαρτήματα, βαλβίδες, συνδέσεις συσκευών υγιεινής, χρήση καλωδίων χαλκού ή προσαρμογείς από σύρμα χαλκού, συνδέσεις σπειρωμάτων.

Προηγούμενος:

PPR pipe advantage