Άρθρα

PPR pipe materials used

2018-11-14

Παραγωγή πολυαιθυλενίου σωλήνα από πολυαιθυλένιο, άοσμο, μη τοξικό, αισθητικό σαν κερί, με εξαιρετική αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία (ελάχιστη θερμοκρασία χρήσης μέχρι -70 ~ -100), καλή χημική σταθερότητα, ανθεκτική στην πιο όξινη και αλκαλική διάβρωση ανθεκτικό), μη διαλυτό σε κοινούς διαλύτες σε θερμοκρασία δωματίου, Υγροσκοπικότητα μικρό.

But PPR pipe as linear molecules slowly soluble in some organic solvents, and no swelling occurs, and excellent electrical insulating properties; but the polyethylene to environmental stress (chemical and mechanical action) is very sensitive to heat aging poorly.