Άρθρα

Επισκόπηση του σύνθετου σωλήνα από πλαστικό αλουμινίου

2018-11-14

Λόγω της ειδικής πολυστρωματικής δομής του σύνθετου σωλήνα από πλαστικό αλουμινίου και των φυσικών του ιδιοτήτων έχει ένα κάπως macho Γενικό στυλ: υψηλή αντοχή, μικρό βάρος, εύκαμπτο και σκληρό, και είναι λιγότερο επιρρεπείς σε παραμόρφωση, χρήση της σύνδεσης των σωλήνων κατανάλωση μπορεί να μειωθεί, και η ροή εμποδίζεται και η διαρροή μπορεί να αποφευχθεί.

Aluminum-plastic composite pipe with characteristics of resistance to acid and alkali, oxidation, not separately protected in the wall, it tube of aluminum in fully isolated from the air, aluminum-plastic composite pipe has good thermal insulation and barrier properties.