Εταιρικά Νέα

Τι είναι ο σωλήνας PPR που χρησιμοποιεί

2018-11-15

PPR pipe products for industrial and civil construction, health, drinking water and hot water heating system, replace the brass and galvanized pipes and upgrading products, can be used to:

(1) οικιακά συστήματα ζεστού και κρύου νερού ·

(2) water purifiers, water pipes;

(3) βιομηχανικές μεταφορές νερού και χημικών, εκπομπές ·

(4) σύστημα κυκλοφορίας ζεστού νερού ·

(5) the compressed air tube;

(6) food and beverage production and delivery system;

(7) άλλοι σωλήνες για χρήση στη βιομηχανία, στη γεωργία.